دیدار با مدیران و مجریان ارشد رسانه های بین المللی

شناسه خبر: 89531 -

جمعه 3 مهر 1394 - 16:56

شناسه خبر: 89531

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده