مولاوردی در نشست تخصصی بین المللی «زن، امنیت، توسعه پایدار»:

زنان باید اتحاد خود را علیه خشونت و افراطی گری به نمایش بگذارند/ دولت ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین المللی را تضمین کنند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه زنان باید اتحاد خود را علیه خشونت و افراطی گری به نمایش بگذارند، تصریح کرد: صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست، ارتباط ناگسستنی دارد از این رو دولت ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین المللی را تضمین نمایند.

شناسه خبر: 89389 -

پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 16:17

شهیندخت مولاوردی روز پنج شنبه در نشست تخصصی بین المللی «زن، امنیت، توسعه پایدار»  که با حضور «دلبر نظریه» وزیر امور زنان افعانستان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، افزود: نیاز و حقوق زنان به عدالت باید همواره از سوی دولت ها در تمامی اقدامات مرتبط با این موضوعات مدنظر قرار گیرد و صدای زنان همواره شنیده شود.

وی ادامه داد: باید در عمل منادی صلح و مدارا بود و در نهادینه شدن تعامل و گفتگو به جای خشونت و افراطی گری کوشید و آن را تقویت و ارتقا بخشید.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جامعه ای که دچار نوعی از نگرانی امنیتی است، اولویت اول خود را حفظ امنیت در ازای تولید ثروت و رفاه عمومی قرار خواهد داد، گفت: بی تردید یکی از دغدغه های اصلی بشر امروزی امنیت است. تجارب بشری نیز این واقعیت را به اثبات رسانده که هرنوع رشد و توسعه در عرصه های مختلف تنها در بستر آرام اجتماعی پدید می آید.

مولاوردی با بیان اینکه با توجه به رابطه دو سویه و عمیق امنیت و توسعه، می توان گفت بدون وجود ثبات و امنیت در یک جامعه، تفکر توسعه محکوم به شکست است، اظهار داشت: تاثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و تاثیرگذاری آن بر تمامی شاخص های توسعه و حیات انسانی به آن نقش بنیادی داده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به وقایع تلخ کنونی در منطقه گفت: مادامی که امنیت یک کشور به واسطه عوامل متعدد اعم از اشغالگری، جنایت، خشونت و افراطی گری روز افزون گروههای تروریستی به نام دین و یا مداخلات خارجی در معرض تهدید باشند، سخن گفتن از رشد و توسعه کاری مطلقا بیهوده است.

مولاوردی سپس به تصویب قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراطی گری به ابتکار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا و با توجه به ارتباط تنگاتنگ امنیت و توسعه و همچنین با درنظر گفتن این نکته که زنان همواره قربانیان اصلی جنگ بوده اند، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پنجمین نشست وزرای زن کشورهای اسلامی در آبان 93 در باکو دعوت نمود تا پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایران را با مضمون امنیت، پیش شرط توسعه با تمرکز بر حوزه زنان و تکیه بر ارزش ها و اصول مشترک اسلامی به تصویب برسانند تا در محیطی توانمندساز، قابیلت ها و ظرفیت های بالقوه زنان بالفعل گردد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امروزه شاهد رنج های مکرر و نقض حقوق و آزادی های اساسی زنان در شرایط درگیری با وجود تصویب اسناد متعدد با موضوع وضعیت زنان در شرایط جنگی هستیم، گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی باید به صورت منسجم، فراگیر و قاطعانه این اقدامات ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم نموده و اجازه ندهند بیش از این چهره دین اسلام که پیام آور رحمت و اعتدال است، خدشه دار گردد و عده ای اقلیت، برداشت های غلط خود از دین را با خشونت بر اکثریت تحمیل نموده و اسلام هراسی را در سطح جهان گسترش دهند.

مولاوردی با اشاره به مفاد بیانیه های تهران و جاکارتا درخصوص وضعیت زنان در شرایط جنگی  و درمناطق اشغالی اظهار داشت: عملیاتی نمودن اسنادی همچون opaaw  (برنامه عمل ده ساله سازمان همکاری اسلامی) زمانی می تواند به توسعه کشورهای اسلامی با محوریت نقش زنان کمک نماید که شرط اصلی توسعه، یعنی امنیت به واسطه اسناد لازم الاجرا با ساز و کارهای اجرایی جامع، تضمین و پیاده سازی شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  به نکات محوری قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراطی گری به پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد مجموعه ای از فعالیت ها در قالب برنامه عمل در داخل کشورها باید طراحی و تدوین شود تا نقش هر یک از بازیگران اصلی از جمله دولت، جامعه مدنی و رسانه ها به خوبی تبیین شود و موجی از حرکت در دستور کار قرار گیرد.

شناسه خبر: 89389

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- دیدارهای خارجی

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده