مولاوردی در همایش مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری:

دبیرخانه ها و نظام اداری نوین در کشور به رضایتمندی عمومی و مردمی منجر خواهد شد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه استفاده از شیوه های موثر در کارآمدی نظام اداری، نقش بسزایی در حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی در کشور ایفا می کند، گفت: بکارگیری دبیرخانه ها و نظام اداری نوین در کشور به رضایتمندی عمومی و مردمی منجر خواهد شد.

شناسه خبر: 89095 -

سه شنبه 10 شهريور 1394 - 14:44

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در همایش چهل و یکمین مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری با اشاره به اینکه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی منجر به مشارکت مدنی و مردمی و در نهایت اعتماد نهادی خواهد شد، اظهارداشت:استفاده از شیوه اداری کارآمد نظام اداری و پاسخگویی به موقع و مناسب و حذف و کاهش بروکراسی در کشور به توسعه پاسخگویی و فرایند شفاف سازی دولت کمک خواهد کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، کاهش 12 درصدی حجم دولت، واگذاری خدمات دولتی و غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، توسعه فناوری اطلاعات در کشور و ارتقاء 25 درصدی کیفیت خدمات اداری را از اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور برشمرد.

مولاوردی با بیان اینکه یکی از آرمان های مدیریت بشری ظهور نظام های مردم سالار و پاسخگویی هوشمندانه به ملتهاست، اظهار امیدواری کرد این همایش ها بتواند گام موثر و اساسی در تسریع و تسهیل در روند استقرار کامل دولت الکترونیک و نظام اداری کشور بردارد و باعث تقویت اعتماد سرمایه اجتماعی در کشور شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه باید به سمت توسعه متوازن و همه جانبه حرکت کرد، اظهارداشت: توسعه ای دانایی محور و دانش بنیان است که بین زن و مرد فرقی قایل نباشد و باید از همه ظرفیت ها در این راستا استفاده مطلوب کرد.

مولاوردی نقش زنان و دختران را در نظام اداری کشور بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت:این قشر در حوزه نظام اداری و دبیرخانه ای تلاش بسیاری انجام داده اند و از تجربیات آنان در جهت ارتقاء سیستم اداری می توان استفاده کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: دبیرخانه ها در عصر حاضر با نوآوری در تلاشند با شناسایی نیازهای جدید و مأموریت محوله ، دائماً به دنبال بازبینی و ارتقاء سطح کیفی خود هستند و ما باید در این راستا حرکت کنیم.

مولاوردی اظهار داشت: ابزارهای نظام اداری هیچگاه جایگزین نظام های اداری و دبیرخانه ها نمی شوند و باید از ابزارهای اداری در راستای ارتقاء نظام اداری موجود استفاده کرد.

وی به یکپارچه سازی و پایش نظام اداری و اطلاعات در معاونت امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم به دنبال چابک سازی و منطقی سازی است و با اصلاح فرآیندها و روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات سعی دارد رابطه معناداری را ایجاد کند.

چهل و یکمین مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری به میزبانی آموزش و پرورش و با همکاری نهاد ریاست جمهوری و مجمع عمومی مدیران و دبیرخانه های نظام اداری کشور برگزار گردید.

کارشناسان، صاحبنظران نیز در این همایش به بحث و بررسی نقش دبیرخانه ها در تسهیل و تسریع تعاملات فراسازمانی، هوشمندسازی سازمان ها، بررسی کاستی ها در زمینه سازماندهی و ساخت آفرینی، دیجیتال سازی در سازمانهای دولتی، چگونگی تحول در سیستم اتوماسیون اداری، رشد فناوری نرم افزار در ادارات و سازمانها، نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و تهیه الگوی استاندارد سیستم اتوماسیون اداری پرداختند.

در حاشیه این مجمع عمومی نمایشگاه اتوماسیون اداری، با حضور  خانم مولاوردی ، وزیر آموزش و پرورش و مسئولان و کارشناسان افتتاح شد.

در پایان این مراسم مولاوردی، وزیر آموزش و پرورش، ملایجردی مدیرکل دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری و مهری مدیر عامل شرکت پست از برگزیدگان دبیرخانه های کشور تقدیر و از اتصال شبکه اداری به دفاتر پست رونمایی کردند.

شناسه خبر: 89095

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده