دکتر نهاوندیان در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان همدان:

سیاست دولت در فضای پساتحریم سپردن بخش عمده کارها به بنگاههای بخش خصوصی است/قدرتهای بزرگ دریافته اند که باید به جای تقابل به تعامل با ایران روی آورند/باید ثابت کنیم که طرحهای ما در ایران اقتصادی تر، سودآورتر، قابل اعتمادتر و پایدارتر است

رییس دفتر رییس جمهوری روز سه شنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان همدان تصریح کرد: سیاست دولت در فضای پساتحریم سپردن بخش عمده کارها به بنگاههای بخش خصوصی و نه بنگاههای دولتی و شبه دولتی است و در تحقق این سیاست، بنگاههای بخش خصوصی وظیفه سنگینی برعهده دارند.

شناسه خبر: 88896 -

سه شنبه 3 شهريور 1394 - 17:31

دکتر محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه ایران اسلامی اکنون بیش از همیشه در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است، گفت: اکنون قدرتهای بزرگ دریافته اند که با ایران اسلامی نمی توان تقابل کرد و باید به جای تقابل به تعامل با ایران روی آورد و از این فرصت هوشمندانه استفاده کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: از این فرصت کم سابقه تاریخی باید برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بسیار هوشمندانه و آگاهانه استفاده و فصل نوینی را در اقتصاد کشور بنا نهاد.

دکتر نهاوندیان با تاکید بر اینکه "در این فضای جدید باید بدانیم قاعده بازی اقتصاد ایران چیست؟ اظهارداشت: سوال بزرگ در تبیین شرایط پسا تحریم این است که آیا ما می خواهیم اقتصاد پساتحریم، اقتصاد رانت باشد و یا اقتصاد رقابتی و آیا مسابقه ما مسابقه رانت جویی و یا رقابت پذیری باشد.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود:  بنگاههای ما باید ببیند آیا فقط  باید خود را برای بازی در میدان کوچک بازارهای داخلی آماده کنند و یا اینکه می خواهند به استقبال رقابت در اقتصاد جهانی بروند.

وی با اشاره به مزیت های بزرگ ایران اسلامی، این پرسش را مطرح کرد که آیا از این مزیت ها باید به عنوان مزیت های رقابتی و فرصتی برای برخاستن اقتصاد استفاده کنیم و یا اینکه نفتی بفروشیم و اقتصاد را اداره نماییم؟

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: در روند مذاکرات عزتمندانه هسته ای در مورد بخش فنی و هسته ای سخن گفته می شود، اما بخش افتخار آفرین این مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها است. مذاکره کنندگان  با دقت فراوان این تحریمهای ظالمانه را رفع کرده اند.

دکتر نهاوندیان گفت: توجه به آنچه که در مذاکرات حاصل شده است برای بنگاههای اقتصادی ما بسیار مهم است، چرا که این مذاکرات ریسک سیاسی را از کار با ایران برداشته، اما این کافی نیست. بخش مهمتر این است که ریسک اقتصادی را هم در بخش کار با ایران و در ایران کم کنیم و در این مسابقه وسیع و جدی که در دنیا برای جذب سرمایه جریان دارد، ثابت کنیم که طرحهای ما در ایران اقتصادی‌تر، سودآورتر، قابل اعتمادتر و پایدارتر است.

رییس دفتر رییس جمهوری اظهارداشت: بخشی از این کار هنوز بر عهده دولت است، اما بخش دیگری که اثبات سودآور بودن و قابل اعتمادبودن اقتصاد ایران است، وظیفه بنگاههای اقتصادی است.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه "بنگاه خارجی دنبال شریک قابل اعتماد ایرانی می گردد "، گفت: این فضای جدید، حرکت وسیع وهوشمندانه و تخصصی در بخش های اقتصادی ما را می طلبد تا بتوان این بنگاهها را جذب کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: پیام جدید اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی باید به همه محافل اقتصادی دنیا ارسال شود.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه عزم دولت برداشتن گامهای بلند در بخش بهبود محیط کسب و کار است، اظهارداشت: رتبه ایران در آخرین ارزیابی های بانک جهانی در بخش بهبود فضای کسب و کار، ارتقا یافته که این هم علامت خوبی از سوی اقتصاد ایران به جهان است.

رییس دفتر رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با قدردانی از استقبال باشکوه و صمیمانه مردم استان همدان از رییس جمهوری و کاروان تدبیر و امید گفت: این حضور با شکوه مردم،  دولت را در تداوم راه پیشرفت و توسعه متوازن، مصمم تر می سازد و بی تردید حضور مردم، لوازم پیشرفت کشور را تامین و تضمین می کند.

شناسه خبر: 88896

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده