دکتر رضوی در جلسه ساماندهی امور مشمولین شاغل در قوه مجریه عنوان کرد؛

تاکید بر بهره‌گیری موثر از نیروهای امریه برای بهبود زندگی مردم روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه بهره‌مندی از تعداد بالای نیروهای امریه در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی، خدمت بزرگ نیروهای مسلح به قوه مجریه است، تصریح کرد: باید از این تعداد قابل توجه نیروی جوان و با انگیزه به نحو موثرتری در بهبود زندگی مردم روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته بهره گرفت.

شناسه خبر: 88818 -

يکشنبه 1 شهريور 1394 - 12:08

سید ابوالفضل رضوی روز یکشنبه در جلسه «هماهنگی و ساماندهی امور مشمولین شاغل در قوه مجریه» گفت: ارزیابی عملکرد نیروهای امریه از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خواستار تعیین یک نفر از سوی هر وزارتخانه بعنوان درخواست کننده امریه برای آن مجموعه شد و گفت: برای جلوگیری از محروم شدن دستگاه‌ها از امریه‌ها تنها باید آن فرد معرفی شده با امضای وزیر برای دریافت امریه به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مراجعه نماید.

دکتر رضوی افزود: اگر در ارزیابی‌ها عملکرد نیروهای امریه‌ها مطلوب باشد، این معاونت هیچ مشکلی برای افزایش تعداد نیروهای امریه‌ها در یک دستگاه نخواهد داشت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم همچنین ادامه داد: ضوابط قانونی در خصوص درخواست این نیروها طی دفترچه‌ای تنظیم شده و به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

دکتر رضوی بر لزوم ارتقای اثربخشی نیروهای امریه در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: بالا بردن کارایی نیروهای امریه برای دستگاه‌ها از اهداف مهم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین ستاد فرماندهی کل قوا است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: سال گذشته با نامه ستاد فرماندهی کل قوا به معاون اول رییس جمهوری مقرر شد تا یک مجموعه واحد، امور امریه‌ها را بر عهده گیرد و به پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا و با توجه به این که 70 درصد نیروهای امریه‌ باید در محل روستاها و مناطق محروم کشور خدمت کنند، مقرر شد تا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مسئولیت این امر را در قوه مجریه بر عهده گیرد.

شناسه خبر: 88818

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده