امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان آمار و معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی

يکشنبه 21 تير 1394 - 15:47

شناسه خبر: 88086