سفر به کشور روسیه - دیدار با رییس جمهور افغانستان

پنجشنبه 18 تير 1394 - 16:15

شناسه خبر: 87972