ضیافت افطار با استانداران و معاونین وزرا

شناسه خبر: 87881 -

پنجشنبه 11 تير 1394 - 22:59

شناسه خبر: 87881

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده