در جلسه هیات دولت؛

قدردانی رییس جمهوری از اعتماد مجدد نمایندگان مجلس به وزیر آموزش وپرورش / تصویب تعدادی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور

هیات وزیران پس از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا در راستای بهبود محیط کسب وکار، شمار دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی و تصویب کرد.

شناسه خبر: 87832 -

يکشنبه 7 تير 1394 - 20:40

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ابتدای این جلسه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش تشکر کرد.
در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا در راستای بهبود محیط کسب وکار به هیات وزیران ارایه داد.
در این گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب وکار مورد بررسی قرار گرفت .
از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود محیط کسب وکار در زمینه دسترسی به برق می توان به کاهش تعداد مراحل واگذاری انشعاب برق از 6 مرحله به 4 وکاهش مدت زمان آن از 77 به 44 روز اشاره کرد.
همچنین در مورد ثبت مالکیت،صدورگواهی،تمدید وتجدید کارت بازرگانی شرکت های فاقد پرونده مطالباتی و یا لیست بازرسی در همان روز و انجام تقسیط کل بدهی شرکت های دارای بدهی قطعی حداکثرتا پنج روز قابل ذکر است .
در زمینه پرداخت مالیات نیز به مواردی از قبیل امکان ارسال الکترونیکی فهرست برای مودیان مالیاتی، استفاده از اظهارنامه الکترونیکی در پایه مالیات های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده و ارسال الکترونیکی فهرست معاملات فصلی در گزارش یاد شده اشاره شده است .
در راستای تجارت فرامرزی هم اقداماتی مانند فعال سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاههای کاری ،راه اندازی سامانه یکپارچه امور گمرکی ، ارایه بسته حمایت از تولید وتجارت، ایجاد گمرکات تخصصی ومجهز نمودن آنها برای تسهیل تجارت صورت گرفته است. در زمینه اخذ مجوزهای ساخت نیز کاهش مدت زمان واگذاری انشعابات آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو از 270 روز به 60 روز ( آب 30 روز و فاضلاب 30 روز)در گزارش اشاره شده است .
پس از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات وزیران به بررسی تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت و آنها را از تصویب گذراند.
بر اساس یکی از آیین نامه های مذکور، متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین نامه مبنی بر پرداخت مدت دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، کتبا وهمزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده ، عملیات خرید، اخذ مجوز وپروانه به دستگاه اجرایی ارئه نمایند.
با تصویب آیین نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری،مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذیربط و در صورت درخواست مجری وتایید اجرای طرح توسط هیات نظارت، قابل انتقال قطعی می باشد.همچنین قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت به نرخ کارشناسی روز محاسبه واخذ می گردد.
دولت همچنین بر اساس یکی دیگر از آیین نامه های مصوب قانون یاد شده متقاضیان احداث یا توسعه واحد های صنعتی ومعدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب را موظف نمود درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک لازم علاوه بر گواهی شرکت آب منطقه ای مبنی بر عدم امکان تامین آب برای تبدیل اراضی مورد تقاضا به کشت آبی ، به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند. مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره از زمان صدور به مدت دو سال می باشد.
آیین نامه اجرایی موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین ومقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی ومستثنیات اشخاص ، از دیگر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود که به تصویب هیات وزیران رسید.
بر اساس این آیین نامه وبه منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، موات وکشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها ، سوابق واسناد مالکیت آنها ، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید.
موافقت با افزایش سرمایه شرکتهای آب منطقه ای استان لرستان و ایلام از دیگرمصوبات هیات وزیران بود.

شناسه خبر: 87832

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده