ضیافت افطاری با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی

شناسه خبر: 87808 -

شنبه 6 تير 1394 - 23:35

شناسه خبر: 87808

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده