معظم زاده در میزگرد اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور:

نظام اداری متحول موجب توسعه یافتگی و کارآمدی دولت می شود

چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور با شعار "به سوی نظام اداری یکپارچه؛ هوشمند و همراه" در نوبت عصر با برگزاری میزگردی با حضور عبدالخلیل معظم زاده معاون پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری، غلامرضا عزیزی رییس پژوهشکده اسناد ، حسین ملایجردی مدیرکل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری و عطا الله ملکی تبار رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ادامه یافت.

شناسه خبر: 87168 -

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 - 18:30

معظم زاده با تاکید بر نیاز جهان امروز به یک نظام اداری متحول، بیان کرد: اگر دولت ها کارآمد باشند و شاخصه های کارآمدی را در آشکار و نهان خود به کار بگیرند یقینا به توسعه یافتگی منجر خواهد شد و بر همین اساس نیاز به یک نظام اداری متحول در درون دولت ها امری اجتناب ناپذیر و الزامی است و نظام اداری متحول ایجاد نخواهد شد مگر اینکه این نظام از تحول لازم برخوردار باشد .
وی نقش آفرینی دبیرخانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر مدیریت دبیرخانه ها به عنوان معبر اصلی دستگاهها توسط افراد اهل اندیشه صورت بگیرد؛ یقینا شرایط تصمیم سازی و تصمیم گیری بهبود خواهد یافت.
معاون پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتقاء جایگاه دبیرخانه ها در سازمان ها بیان کرد: امیدواریم شرایط حاکم بر وضعیت بودجه ای دستگاههای دولتی به گونه ای شود که خدمات کارکنان دولت از جمله کارکنان دبیرخانه ها جبران شود.
ملایجردی نیز با بیان اینکه هدف طرح سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت(سپاد) این است که در آینده نسخه کاغذی در دستگاهها نداشته باشیم و تردد به سازمان ها و وزارتخانه ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: حدود 850 دفاتر پستی و نزدیک به دو هزار دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به شبکه دولت متصل شدند تا مکاتبات مردم با دستگاهها را ثبت و پیگیری کنند.
وی از راه اندازی امضاء الکترونیکی ریاست جمهوری خبر داد و اظهارداشت: به زودی امضاء الکترونیکی در همه استانداری ها و در سطح کشور راه اندازی می شود تا اسناد به صورت الکترونیکی تایید شود.
همچنین ملکی تبار در ادامه این میزگرد گفت: دبیرخانه ها نقش موثری در تصمیم سازی ها دارند زیرا هنگامی که نامه ای وارد می شود، سوابق و مستندات آن ضمیمه می شود که این امر ابزار بهتری را در اختیار مدیر قرار می دهد تا تصمیم گیری و تصمیم سازی های بسیار موثری داشته باشد.

شناسه خبر: 87168

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

فیلم مرتبطاخبار برگزیده