معاون اول رییس جمهور:

وضعیت فعلی اجرای هدفمندی قابل استمرار نیست

جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و اعضای اقتصادی دولت برگزار شد.

شناسه خبر: 86946 -

سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 - 08:43

دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عدم تعادل در بخش درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری گفت: وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و با توجه به تکالیف قانون بودجه سال 94 کشور، دولت نیازمند اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل کسری بودجه این بخش است.
معاون اول رییس جمهور افزود: چاره ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند و یا هزینه ها در بخش هدفمندی کاهش یابد، لذا دولت باید طرح های پیشنهادی موجود برای نحوه اجرای این دو الگو را بررسی کند.
در این جلسه طرح های پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد نحوه متعادل کردن وضعیت منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها برای سال 94 ارائه شد و مزایا و معایب روش‌های مختلف کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شناسه خبر: 86946

- جلسات

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده