عصر امروز به ریاست دکتر جهانگیری برگزار می شود؛

اولین جلسه شورایعالی صادرات غیرنفتی در سال جاری

نخستین جلسه شورایعالی صادرات غیرنفتی در سال جاری، عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار می شود.

شناسه خبر: 86884 -

شنبه 19 ارديبهشت 1394 - 13:38

دکتر اسحاق جهانگیری روز سه شنبه نیز سفری یک روزه به استان یزد خواهد داشت و ضمن رسیدگی به مشکلات و مسائل استان، برخی پروژه ها را مورد بازدید و بهره برداری قرار خواهد داد.
نشست شورای عالی آب و جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها از دیگر برنامه های معاون اول رییس جمهور در هفته جاری است.

شناسه خبر: 86884

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده