آغاز آبگیری سد سر رود با حضور دکتر جهانگیری

مراسم آغاز آبگیری سد مخزنی سررود (قره تیکان) در شهرستان کلات با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد.

شناسه خبر: 86775 -

دوشنبه 14 ارديبهشت 1394 - 20:58

دکتر اسحاق جهانگیری در ادامه برنامه های سفر یک روزه خود به استان خراسان رضوی با حضور در 115 کیلومتری شمال شرقی مشهد در شهرستان کلات نادر، فرمان آغاز رسمی آبگیری سد مخزنی سر رود را صادر و از روند عملیات طرح، ساختمان سد و شبکه آبیاری ـ زهکشی آن بازدید کرد.
سد سر رود از نوع خاکی با هسته رسی است که طول تاج آن 374 متر، عرض تاج 10 متر و ارتفاع سد از پی 57 متر می‌باشد.
برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر آب های مرزی، تامین نیاز آبی 822 هکتار از اراضی زراعی و روستاهای قلیچ آباد و قره تیکان و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از جمله اهداف احداث این سد می باشد.
گفتنی است معاون اول رییس جمهور سپس از سد چهچهه واقع در 110 کیلومتری شمال شرقی مشهد در حوزه شهرستان کلات بازدید کرد و در جریان ظرفیت و میزان آب ذخیره شده در این سد قرار گرفت.
سد چهچهه از نوع خاکی سنگ ریزه ای با هسته رسی است که بر روی رودخانه چهچهه احداث شده و طول تاج آن 250 متر، عرض تاج 10 متر و ارتفاع سد از پی 61 متر می‌باشد.

شناسه خبر: 86775

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده