رییس جمهوری در جمع علما، ایثارگران و برگزیدگان استان فارس

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 20:06

شناسه خبر: 86677