سخنرانی در جشنواره ملی «امتنان از جامعه کار و تولید»

شناسه خبر: 86616 -

سه شنبه 8 ارديبهشت 1394 - 13:26

شناسه خبر: 86616

- سخنراني ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده