مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهوری در سفر به کشور اندونزی

سه شنبه 1 ارديبهشت 1394 - 09:56

شناسه خبر: 86377