بازدید هوایی از میدان نفتی آذر

شناسه خبر: 86361 -

دوشنبه 31 فروردين 1394 - 18:56

شناسه خبر: 86361

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده