بازدید و بهره برداری از فاز ۱۲ پارس جنوبی

سه شنبه 26 اسفند 1393 - 12:44

شناسه خبر: 85440