مراسم افتتاح فازهای پنج و شش تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

شنبه 23 اسفند 1393 - 09:55

شناسه خبر: 85370