سفر به کشور ترکمنستان - رییس جمهوری در نشست مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و ترکمنستان

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 19:00

شناسه خبر: 85313