با تصویب هیات وزیران؛

ورود و تردد خودروهای لوکس به خارج از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ممنوع شد/ تعیین قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم و چای

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود ، ورود و تردد خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500 سی سی به خارج از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را ممنوع کرد.

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 14:04

در این جلسه هیات وزیران که به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تشکیل جلسه شد ، همچنین مهم ترین مسائل جاری کشور از سوی اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات وزیران در راستای سیاست های حمایتی دولت به منظور حفظ ظرفیت تولید و اقتصادی نمودن فعالیت ها در این بخش، پیشنهاد تعیین قیمت تضمینی پیله تر ابریشم و چای درجه یک و دو را برای سال زراعی 94-1393 به تصویب رساند.
بر این اساس، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 94-1393 برای درجه یک دو به ترتیب معادل21 هزار و 800 ریال و 12 هزار و یکصد ریال تعیین شد و قیمت فروش آن ها به خریداران برگ سبز چای، معادل 33 درصد قیمت خرید تضمینی خواهد بود.
همچنین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی 94-1393 نیز به میزان 151 هزار ریال تعیین شد.

شناسه خبر: 85285