دیدار با وزیر امور خارجه اردن

شنبه 16 اسفند 1393 - 17:15

شناسه خبر: 85184