در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی؛

راهکارهای افزایش نرخ ازدواج جوانان و پیشگیری از طلاق بررسی شد

جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد و اعضا به بررسی ادامه دستور جلسه قبل درباره راهکارهای افزایش ازدواج جوانان و پیشگیری از رشد نرخ طلاق پرداختند.

سه شنبه 12 اسفند 1393 - 19:12

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه شنبه خود، دلایل اساسی افزایش طلاق و کاهش ازدواج را با توجه به ویژگی‌های هر منطقه جغرافیایی مورد توجه قرار دادند و به بحث و تبادل نظر در خصوص اتخاذ راهکارهایی برای کاهش نرخ طلاق و رشد نرخ ازدواج پرداختند.
در این جلسه همچنین گزارشی از یک مطالعه میدانی درباره ازدواج و طلاق در استان خراسان رضوی ارائه شد که با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی در عرصه‌های اسلام‌شناسی، روانشناسی و موضوعات اجتماعی تهیه شده بود. در این گزارش وضعیت افرادی که در معرض آسیب طلاق قرار داشته‌اند و فرآیند‌هایی که افراد در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند و همچنین آثار جلسات مشاوره با این افراد در زمینه‌های بهداشتی و درمانی، فرهنگی ، تربیتی ، اعتقادی و دینی در کاهش نرخ طلاق به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته بود.
بر اساس نظر اعضا مقرر شد گزارش‌های مشابه در دیگر استان‌ها نیز در جلسات آینده شورا مطرح و پس از جمع‌بندی اعضا درباره نتایج آنها، برای تعمیم و تسری نتایج این گزارش‌ها و مطالعات به نقاط مختلف کشور تصمیم‌گیری شود.
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در پایان این جلسه اظهار امیدواری کرد که شورا بتواند در جلسات آینده تصمیمات علمی و عملی کاملا کارشناسانه برای برون رفت و یا حداقل کاهش نرخ رشد طلاق در کوتاه مدت اتخاذ کرده و در بلند مدت نیز با مطالعات تکمیلی تصمیم‌سازی‌های مناسبی داشته باشد.
همچنین وی تاکید کرد که شورا در زمان مناسب که بررسی‌ها درباره راهکارهای کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج به نقطه مناسبی برسد، حمایت از ساماندهی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی و غیردولتی و همچنین تشکل‌های خودجوش مردمی را برای اجرای این تصمیمات در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی وظیفه خود می‌داند.

شناسه خبر: 85117