در شورای عالی فضای مجازی و به ریاست رییس جمهوری تصویب شد؛

حمایت دولت از تولید و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات فضای مجازی

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، حمایت دولت از تولید و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی به تصویب رسید.

يکشنبه 10 اسفند 1393 - 13:30

در بیست و دومین جلسه این شورا که صبح یکشنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، فرآیند تولید و صادرات نرم افزار با توجه به مقررات و آیین نامه های اجرایی موجود مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، "دولت مکلف است در زمینه تشویق تولید نرم افزار و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی و همچنین رفع موانع و ارائه آموزش های مرتبط، اقدامات لازم را انجام داده و ظرف 6 ماه گزارش اقدامات را به شورا ارائه نماید".
در این جلسه "طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم و ایمن" مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت و تعریف و اهداف قید شده در آن مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شد بر اساس تعریف و اهداف مصوب شورا، اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط را طراحی و به تصویب شورا برساند و ضمن بروز رسانی آن، به طور سالانه گزارش از چگونگی پیشرفت این مصوب ارائه نماید.

شناسه خبر: 85069