آیین آغاز به کار سامانه ارتباط مردم با دولت در استان قم با حضور معاون اجرایی رییس‌ جمهوری

سه شنبه 5 اسفند 1393 - 18:00

شناسه خبر: 85053