دیدار با علما ،فضلا و طلاب استان قم

شناسه خبر: 84933 -

چهارشنبه 6 اسفند 1393 - 23:43

شناسه خبر: 84933

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دولت یادهم و دوازدهم