نشست صمیمی اصحاب رسانه استان قم با مشاور رسانه ای رییس جمهوری

چهارشنبه 6 اسفند 1393 - 18:42

شناسه خبر: 84926