دیدار با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای شیعیان عراق

شناسه خبر: 84699 -

سه شنبه 28 بهمن 1393 - 15:01

شناسه خبر: 84699

- سفرهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده