بازدید رییس جمهوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شناسه خبر: 84404 -

پنجشنبه 16 بهمن 1393 - 15:12

شناسه خبر: 84404

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده