سخنرانی در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن

شناسه خبر: 84348 -

چهارشنبه 15 بهمن 1393 - 13:41

شناسه خبر: 84348

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دولت یادهم و دوازدهم