استقبال گرم و پرشور مردم دیار نصف جهان از کاروان تدبیر و امید

چهارشنبه 15 بهمن 1393 - 13:32

شناسه خبر: 84347