بازدید از بخشهای مختلف پالایشگ میعانات گازی خلیج فارس

سه شنبه 7 بهمن 1393 - 02:22

شناسه خبر: 84135