افتتاح همزمان بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید ( عضدی رشت)

سه شنبه 30 دی 1393 - 23:33

شناسه خبر: 83978