رییس جمهوری در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان بوشهر

شناسه خبر: 83835 -

سه شنبه 23 دی 1393 - 19:12

شناسه خبر: 83835

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری