نشست صمیمی اصحاب رسانه استان بوشهر با مشاور رسانه ای رییس جمهوری

سه شنبه 23 دی 1393 - 16:26

شناسه خبر: 83826