رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان بوشهر

شناسه خبر: 83807 -

سه شنبه 23 دی 1393 - 12:26

شناسه خبر: 83807

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم