معاون اول رییس جمهور، عشایر کشور را مردمی سخت کوش ، خدمتگزار و کم توقع دانست و خدمات آنان را در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور به عنوان مدافعین ارزشهای اصیل ملی و اسلامی افتخار آمیز دانست."> معاون اول رییس جمهور، عشایر کشور را مردمی سخت کوش ، خدمتگزار و کم توقع دانست و خدمات آنان را در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور به عنوان مدافعین ارزشهای اصیل ملی و اسلامی افتخار آمیز دانست." /> معاون اول رییس جمهور، عشایر کشور را مردمی سخت کوش ، خدمتگزار و کم توقع دانست و خدمات آنان را در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور به عنوان مدافعین ارزشهای اصیل ملی و اسلامی افتخار آمیز دانست." />


در جلسه شورای عالی عشایر صورت گرفت؛

تاکید معاون اول رییس جمهور بر رفع مشکلات جامعه عشایری کشور

معاون اول رییس جمهور، عشایر کشور را مردمی سخت کوش ، خدمتگزار و کم توقع دانست و خدمات آنان را در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور به عنوان مدافعین ارزشهای اصیل ملی و اسلامی افتخار آمیز دانست.

شنبه 20 دی 1393 - 18:24

دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی عشایر که عصرامروز(شنبه) برگزار شد، با اشاره به نقش عشایر به عنوان تولیدکننده بخش مهمی از نیازهای غذایی و صنایع دستی کشور؛ استفاده از ظرفیت‌های جامعه عشایری ایران را فرصتی مناسب برای توسعه و خودکفایی کشور به ویژه در تولید مواد غذایی برشمرد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم حل مشکلات این قشر جامعه افزود: باید با آسیب شناسی دقیق برنامه های قبلی، در برنامه ششم توسعه کشور به گونه ای برنامه ریزی شود که مشکلات و دغدغه های عشایر کشور بر طرف شود.
در این جلسه که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزرای جهادکشاورزی و راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور عشایر کشور گزارشی از وضع موجود جامعه عشایری کشور و برنامه‌های این سازمان برای ساماندهی مشکلات آنها ارایه کرد.
در این نشست مسائلی چون شناسایی و کد دار نمودن نقاط استقرار و کانون‌های عشایری، استفاده از ظرفیت‌های آبی ـ خاکی کشور به منظور اسکان و ساماندهی عشایر ، اثرات خشکسالی‌های اخیر بر تامین آب مورد نیاز مناطق عشایری و مشکلات آموزشی و بهداشتی جمعیت عشایری کشور مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت .

شناسه خبر: 83759