بازدید از آسایشگاه سالمندان حضرت مریم

شناسه خبر: 83511 -

پنجشنبه 11 دی 1393 - 10:41

شناسه خبر: 83511

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری