یونسی در مراسم بزرگداشت جرج جرداق ادیب و دانشمند مسیحی

شناسه خبر: 83421 -

سه شنبه 9 دی 1393 - 20:42

شناسه خبر: 83421

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری