دیدار با وزیر تجارت و صنایع دستی تونس

شناسه خبر: 83408 -

سه شنبه 9 دی 1393 - 16:22

شناسه خبر: 83408

- دیدارهای خارجی

- معاون اول