هشتمین نشست معاونت امور زنان با مشاورین وزراء و دستگاههای اجرائی

شناسه خبر: 83404 -

سه شنبه 9 دی 1393 - 15:49

شناسه خبر: 83404

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری