حضور در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی

شناسه خبر: 83267 -

چهارشنبه 3 دی 1393 - 17:52

شناسه خبر: 83267

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری