نشست صمیمی اصحاب رسانه استان خراسان جنوبی با مشاور رسانه ای رییس جمهوری

چهارشنبه 3 دی 1393 - 14:36

شناسه خبر: 83249