بازدید معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از پروژه کمپ ترک اعتیاد قم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از بخش های مختلف پروژه در حال ساخت کمپ ترک اعتیاد قم بازدید کرد.

چهارشنبه 26 آذر 1393 - 11:59

شهیندخت مولاوردی در جریان این بازدید ضمن گفت و گو با مسئولین این پروژه در جریان روند ساخت و تکمیل این کمپ قرار گرفت.
کمپ ترک اعتیاد قم بر اساس ماده 16 قانون مواد مخدر راه اندازی می شود که افراد به مدت سه ماه با کمک پزشکان، پرستاران و بهیاران تحت درمان قرار می گیرند.
ظرفیت این کمپ 300 نفر می باشد و دارای امکاناتی همچون دسترسی به پزشک روانشناس، استخر شنا، وسایل بهداشتی و دیگر امکانات مورد نیاز می باشد.
این پروژه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر راه اندازی می شود.

شناسه خبر: 83159