افتتاح پروژه بهسازی بافت با ارزش روستای سیمین

چهارشنبه 19 آذر 1393 - 01:57

شناسه خبر: 82949