دیدار معاون رییس اجرایی دولت افغانستان

شناسه خبر: 82938 -

سه شنبه 18 آذر 1393 - 16:09

شناسه خبر: 82938

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده