معاون توسعه روستائی و مناطق محروم کشور درجلسه رسیدگی به مشکلات روستائیان:

دولت مصمم بر توان افزایی اقتصادی روستائیان و عشایر است/ تلاش دولت برای مشارکت زنان روستائی در برنامه های اقتصادی/ شورای توسعه روستائی و عشایری تشکیل می شود

معاون توسعه روستائی و مناطق محروم کشور با اعلام اینکه برای اولین بار در برنامه ششم توسعه به پیشنهاد دولت تدبیر و امید، شورای توسعه روستائی و عشایری تشکیل می شود، گفت: تلاش دولت افزایش مشارکت اقتصادی زنان و مردان روستایی است.

شناسه خبر: 82880 -

دوشنبه 17 آذر 1393 - 12:09

سید ابوالفضل رضوی در جلسه رسیدگی به مشکلات روستائیان که با حضور مدیران کل دفاتر امور روستائی سراسر کشور برگزارشد، گفت: تقویت روابط بین بخشی و افزایش مشارکت اقتصادی روستائیان وعشایر درجهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور از اهداف اصلی این نشست است.
وی با بیان اینکه روستاها خاستگاه و پایگاه اقتصاد مقاوتی هستند،افزود: با وجود زحمات زیاد قشر روستائی وعشایر، بهره اقتصادی این قشر بسیار کم است و بر این اساس دولت درصدد راهکاری برای افزایش بهره وری در روستاها است.
رضوی با اشاره به حضور مدیران کل امور بانوان و زنان روستائی در این جلسه، گفت: دولت درصدد است تا با همکاری امور بانوان و توسعه روستائی استان ها نقش زنان روستائی را در کشور پررنگ کند. در حال حاضر معدل نرخ مشارکت اقتصادی در کشور نزدیک به 37 است که در مردان این نرخ حدود 63 و در بین زنان نزدیک 13 است. معنا و مفهوم این آمار این است که متاسفانه به زنان روستائی کمتر توجه شده است.
وی ادامه داد: دولت قصد دارد تا مشارکت زنان روستائی را در فعالیت های اقتصادی داشته باشد و آنها را هم به بهره های فراوان درآمدزایی با کمک خودشان برساند.همینگونه که روستائیان درمشارکت های سیاسی پیشتازهستند باید در مشارکت های اقتصادی هم نقش فعال داشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در خصوص پیش نویس تهیه شده برای ارائه در برنامه ششم توسعه با هدف توان افزایی مشارکت روستائیان در امور اقتصادی کشور،گفت: دولت مصمم بر توان افزایی اقتصادی روستائیان و عشایر است و بر این اساس سه برابر آورده ای که روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر داشته باشند به آنها وام می دهد و اگر همه با هم در تاسیس شرکت های تعاونی مشارکت داشته باشند با نرخ کارمزد 4 درصد و با قراردادن کارت یارانه آنها به عنوان وثیقه این وام پرداخت می شود.
وی با اعلام این خبر که بنا به دستور رییس جمهوری رقم آورده برای روستاهای مرزی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته است، گفت: هم چنین برای اولین بار در برنامه ششم توسعه به پیشنهاد دولت تدبیر و امید شورای توسعه روستائی و عشایری تشکیل می شود.

شناسه خبر: 82880

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده