افتتاح راه آهن ایران ، ترکمنستان و قزاقستان باحضور روسای جمهورسه کشور

شناسه خبر: 82775 -

چهارشنبه 12 آذر 1393 - 14:14

شناسه خبر: 82775

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم