استقبال با شکوه گلستانی ها از رییس دولت تدبیر و امید

گلستانی ها اعم از شیعه و سنی و فارس و ترکمن، با لباس‌های محلی دوش به دوش هم مسیر استقبال از رییس‌ جمهوری را به گلستانی زیبا و چشم‌نواز از اتحاد ملی و همدلی و همراهی با دولت تبدیل کردند.

شناسه خبر: 82717 -

سه شنبه 11 آذر 1393 - 11:03

امروز مردم گرگان از کوچک و بزرگ و زن و مرد به صورت فردی و خانوادگی خود را به مسیرهای استقبال از رییس جمهور و کاروان دولت تدبیر و امید رسانده بودند و با در دست‌ داشتن شاخه‌های گل و نقل افشانی، شادمانی خود را از حضور رییس‌ جمهور در استان گلستان ابراز کرده و به دکتر روحانی و هیأت همراه خیرمقدم گفتند.
اقشار و اقوام مختلف استان بویژه جوانان با دریایی از صفا و صمیمیت و استواری استقبال از رییس‌ جمهوری را بهانه کرده و با حضور خودجوش و آگاهانه خود، همراهی و پشتیبانی‌شان را از اهداف و برنامه‌های دولت ابراز کردند.
شور و اشتیاق مردم در استقبال از رییس‌ دولت تدبیر و امید، جلوه‌های ویژه‌های دلنشینی از رابطه صمیمی و نزدیک مردم و دولت را به رخ بدخواهان و دشمنان کشید.
خودروی حامل رییس‌ جمهوری بلافاصله پس از خروج از فرودگاه در حلقه پر مهر و محبت انبوه مردم انقلابی استان گلستان و بویژه شهرستان گرگان قرار گرفت به گونه‌ای که در بخشی از مسیر استقبال مجبور به توقف شد.
دکتر روحانی نیز در طول مسیر استقبال، با تکان‌دادن دست به ابراز احساسات مردم، پاسخ می‌داد.

شناسه خبر: 82717

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده